Sieciowanie i współpraca przy tworzeniu oferty turystycznej, szkolenie połączone z warsztatami

20 października Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie online z sieciowania i współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej, w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkolenie połączone z warsztatami poprowadzili Hubert Gonera, Katarzyna Madras z firmy Landbrand oraz Dorota Lachowska, Dyrektor LROT. Szkolenie podzielone było na trzy części i obejmowało następującą tematykę:

  1. Ja w sieci - omówienie obecnie panujących megatrendów w turystyce oraz trendów im towarzyszących- diagnoza oczekiwań względem Produktu sieciowego i Marki oraz ocena jej działania.
  2. Sieć idealna - teoretyczne omówienie idei produktu rozszerzonego i komplementarnego, a także cech dobrego partnerstwa i współpracy. Omówienie przykładów współpracy - diagnoza poziomu współpracy podmiotów reprezentowanych przez uczestników oraz wskazanie możliwych partnerstw w przyszłości.
  3. Przyszłość Naszej Sieci - omówienie sześciu typów narzędzi współpracy m.in. karty turystycznej i programu lojalnościowego – opisy na podstawie przykładów oraz określenie preferowanych narzędzi współpracy dla Marki Roztocze.

Uczestnikami szkolenia byli zarządcy, właściciele certyfikowanych miejsc Marki Roztocze, przedstawiciele samorządów, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, pracownicy informacji turystycznej oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej z terenu Roztocza, zarówno z województwa lubelskiego jak i podkarpackiego. Dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w szkoleniu.

W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy szkolenia online. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprosiła do współpracy ekspertów z dziedziny tworzenia marki turystycznej oraz sieciowania produktów turystycznych. Szkolenia połączone z warsztatami umożliwią dotarcie do jeszcze większej liczby podmiotów, w tym również przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracowników stowarzyszeń i organizacji z branży turystycznej, jak również pracowników informacji turystycznej. Dodatkowo, będą one stanowiły doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, jak również nawiązywania współpracy między poszczególnymi podmiotami na różnych poziomach zarządzania.

Tematyka szkoleń dotyczy zasad spójnego budowania marki, sieciowania i współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej oraz informacji z zakresu marketingu i promocji. Informacje przekazane przez specjalistów zostaną dostosowane do obecnych warunków i zasad funkcjonowania branży turystycznej.

Kolejne szkolenie z marketingu i promocji odbędzie się 17 listopada. Aby wziąć w nim udział należy przesłać formularz zgłoszeniowy, szczegółowe informacje na stronie internetowej LubelskIej Regionalnej Organizacji Turystycznej