"Zasady spójnego budowania marki" - szkolenie

15 września 2022 r. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie online z zasad spójnego budowania marki, w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze, dofinansowanego ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szkolenie połączone z warsztatami poprowadzili Dorota Lachowska, Dyrektor LROT oraz Adam Mikołajczyk, Prezes Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Program szkolenia obejmował sześć tematów:

  1. Sesja wiedzowa: spójna marka turystyczna, czyli co? Rola marki w zarządzaniu regionem turystycznym.
  2. Sesja inspiracyjna: przegląd przykładów podejść do budowy spójnej marki turystycznej z Polski i ze świata.
  3. Marka Roztocze: przypomnienie założeń idei marki i celów strategii.
  4. Dyskusja moderowana: bariery i wyzwania w spójnym podejściu do kreowania marki Roztocze.
  5. Warsztat: tworzenie wspólnych inicjatyw marketingowych zgodnych z założeniami marki Roztocze.
  6. Zakończenie: podsumowanie i wnioski

Uczestnikami szkolenia byli zarządcy, właściciele certyfikowanych miejsc Marki Roztocze, przedstawiciele samorządów, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, pracownicy informacji turystycznej oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej z terenu Roztocza, zarówno z województwa lubelskiego jak i podkarpackiego, w sumie ponad 40 osób. Dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w szkoleniu.

Kolejne szkolenie z sieciowania i współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej odbędzie się 20 października. Aby wziąć w nim udział należy przesłać formularz zgłoszeniowy.