Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN

  • atrakcje
84 687 22 86
Zwierzyniec
www
facebook
Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
oemrpn@roztoczanskipn.pl

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, wybudowany w 1994 r. na pograniczu Parku i zabytkowej części Zwierzyńca swoją pracę skupia na ochronie zasobów przyrodniczych oraz działalności edukacyjnej realizowanej m.in. przez prezentację wystaw stałych i czasowych. Przy Ośrodku rozpoczynają się ścieżki poznawcze, a także trasa rowerowa, przechodzą tamtędy również szlaki turystyczne.

Od początku swego istnienia Ośrodek Edukacyjno-Muzealny stał się wiodącym ośrodkiem edukacji ekologicznej w tej części Polski. Poprzez prowadzenie różnych form edukacji oraz organizowanie licznych wystaw przybliżane są społeczeństwu zagadnienia związane z funkcjonowaniem przyrody i zasadami jej ochrony oraz racjonalnym korzystaniem z otaczającego nas środowiska.

Ponadto realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju konkursy, przeglądy, warsztaty oraz programy edukacyjne np. "Roztoczański Park i My", a także organizowane są masowe imprezy edukacyjne np. Dzień otwarty RPN.

Godziny otwarcia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego:
w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 9:00 - 17:00 z wyjątkiem poniedziałków

w okresie od 1 listopada do 31 marca w godz. 9:00 - 15:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i poniedziałków