Schrony Linii Mołotowa - Punkt Oporu “Wielki Dział”

  • atrakcje
532 011 622
Okolice wielkiego działu gmina Narol
www
Gmina Narol, 37-610 Narol
ncit@narol.pl

Na zboczach wzgórza Wielki Dział (390 m n.p.m.) znajduje się 14 obiektów z tzw. “Linii Mołotowa”. Powstały one w latach 1940/41 w celu obrony granicy pomiędzy Związkiem Radzieckim, a III Rzeszą utworzonej po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Punkt Oporu Wielki Dział wchodził w skład 6 Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego.

Punkt uczestniczył w walkach między 22 a 29 czerwca 1941. Trwały one krótko, ponieważ czerwonoarmiści byli nieprzygotowani na tak szybki atak ze strony Wehrmachtu. W oblężeniu używane były m.in. francuskie czołgi Char B1 bis przerobione na miotacze ognia czy samobieżny gąsienicowy moździerz Karl. Do dziś widoczne są leje po uderzeniu pocisków o kalibrze 600 mm w okolicy schronu WD-05.

Na schronie WD-01 znajduje się jedyny w Polsce zachowany fragment zestawu artyleryjskiego Ł-17, a na WD-08 umiejscowiona jest zdobyczna polska kopuła pancerna. Na uwagę zasługują również długie fragmenty rowów przeciwczołgowych w okolicy schronów WD-09 i WD-10.

Przez fragment linii prowadzi niebieski szlak pieszy. Prowadzi on następującą trasą: Horyniec-Zdrój – Nowe Brusno – Polanka Horyniecka – Stara Huta – Wielki Dział – Wola Wielka. Jego długość to ok. – 26 km.

Zwiedzanie obiektów ułatwia aplikacja mapowa Locus Free wraz z nakładką z dokładną lokalizacją i opisem wszystkich obiektów.
Nakładkę do mapy można pobrać tu: http://narol.pl/wd.kmz