Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie

  • atrakcje
846 860 898
Szczebrzeszyn
www
ul. Sądowa 11, Szczebrzeszyn, ul. Tarnogrodzka 3, 23-400 Biłgoraj
Karol.Wilkiel@gmail.com

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie jest najstarszą czynną murowaną świątynią prawosławną w Polsce. W cerkwi zachował się zespół polichromii z przedstawieniami apokaliptycznymi i pasyjnymi, datowany na przełom XVI i XVII wieku.

Cerkiew powstała na fundamentach wcześniejszej świątyni w XVI wieku (prawdopodobnie w 1560 roku), z fundacji kasztelana międzyrzeckiego Andrzeja Górki. Cerkiew była wielokrotnie przebudowywana i odnawiana.