Akademia Przyrodnicza na Roztoczu – obserwacja ptaków

  • atrakcje
+48 605 261 036
Zwierzyniec
www
facebook
ul. Miodowa 9 m 7, 22-470 Zwierzyniec
info@academyofroztocze.pl
rezerwuj

Akademia Przyrodnicza na Roztoczu – całoroczne obserwacje ptaków podczas wypraw rowerowych i samochodowych (birdwatching). Atrakcja powstała z myślą o poznawaniu lokalnej przyrody w aktywnych formach. Podczas wypraw terenowych uczestnicy poznają piękno fauny i flory jednego z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski jakim jest Roztocze.

Region ten wyróżnia się bogactwem gatunków ptaków lęgowych zamieszkujących: lasy, pola, łąki, zbiorniki wodne oraz ptaków przelotnych lub przylatujących np.: na zimę.

W ofercie znajdziemy obserwację ptaków (birdwatching) w dwóch formach aktywności: obserwacja ptaków podczas wypraw rowerowych (Bird&Bike) oraz podczas wypraw samochodowych (Bird&Car). Wyprawy organizowane są na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, miasta i gminy Zwierzyniec oraz innych ciekawych miejsc na terenie Lubelszczyzny.

Przewodnikami są doświadczeni przyrodnicy doskonale znający teren, wyróżniający się wielką pasją do obserwowania ptaków, otwarci na relacje z przyrodą i wrażliwi na jej piękno.

Nadrzędnym celem działań jest poszanowanie zasad ochrony przyrody, w szczególności ochrona ptaków i ich siedlisk oraz stosowanie się do regulaminów i zasad obowiązujących na terenach chronionych.

Wyprawy prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim.