O projekcie

Projekt budowania Turystycznej Marki Roztocze został zapoczątkowany w 2020 roku i stał się kluczowym działaniem wzmacniającym turystyczny potencjał Roztocza na całym jego obszarze, zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. LROT zrealizowała projekt pn. „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu było opracowanie spójnej strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszą ideą tworzenia marki jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami/zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających krainę. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego na Roztoczu również w rzadziej odwiedzanych miejscach tej krainy.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim.

Do tego działania została powołana Kapituła Certyfikująca, która przeprowadziła weryfikację zgłoszeń, a następnie wizje lokalne w zgłoszonych obiektach i atrakcjach turystycznych. W procesie certyfikacji w 2020 r. zostało wyłonionych 60 laureatów certyfikacji: 10 obiektów gastronomicznych, 10 obiektów noclegowych, 10 gospodarstw agroturystycznych oraz 30 atrakcji turystycznych.

W 2023 r. LROT zorganizowała drugą edycję certyfikacji.  W ramach tego działania LROT zaprosiła do współpracy obiekty noclegowe, agroturystyki, atrakcje turystyczne, obiekty gastronomiczne, jak również wydarzenia, które w sposób wyjątkowy realizują potrzeby turystów i w swojej ofercie uwzględniają produkty regionalne, kulturę, walory przyrodnicze i inne charakterystyczne dla Roztocza wartości.

Obecnie wyróżnionych certyfikatami jest 76 Miejsc Marki Roztocze: 10 obiektów gastronomicznych, 16 obiektów noclegowych, 12 agroturystyk, 38 atrakcji turystycznych, a także 4 Wydarzenia Marki Roztocze.

Wyróżnione obiekty, atrakcje i wydarzenia zostały oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowią podpowiedź dla turystów indywidualnych, a także przyczyniają się do budowania rozpoznawalności marki w świadomości potencjalnych turystów.

Wprowadzenie certyfikacji oraz oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych umożliwiło rozwój marki turystycznej Roztocze i tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystycznych.

LROT stale promuje certyfikowane podmioty, skupiając się na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji. Przede wszystkim, jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, takich jak Facebook (Roztocze Travel), Instagram (roztocze_travel), aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Dodatkowo, nasza strona internetowa pełni rolę informacyjną w promocji Marki Roztocze. Turyści znajdą na niej informacje o certyfikowanych miejscach i wydarzeniach na terenie Roztocza. Działalność LROT w zakresie promocji marki nie ogranicza się jednak tylko do działań online. Aktywnie uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach m.in. targach turystycznych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Ponadto, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna angażuje się w inne przedsięwzięcia promocyjne, takie jak współpraca z innymi organizacjami turystycznymi, lokalnymi partnerami biznesowymi i instytucjami kulturalnymi. Poprzez organizację wspólnych wydarzeń czy kampanii promocyjnych, będziemy dążyć do zwiększenia świadomości o Miejscach i Wydarzeniach Marki Roztocze. Chcemy, aby Miejsca i Wydarzenia Marki Roztocze były rozpoznawalne i doceniane przez szerokie grono turystów.