Projekt "Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze"

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna kontynuuje prace nad rozwojem i promocją Marki Roztocze.

W 2022 r. Organizacja pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacje projektu „Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze".

W ramach projektu odbędzie się konferencja upowszechniająca oraz cykl specjalistycznych szkoleń połączonych z warsztatami, skierowane do zarządców oraz właścicieli certyfikowanych obiektów Marki Roztocze oraz podmiotów, które chciałyby włączyć się aktywnie w budowanie spójnej marki Roztocze oraz w zrównoważony jej rozwój.

O poszczególnych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.