Zespół Cerkiewny w Radrużu

  • atrakcje
606 357 108
Radruż
www
facebook
Radruż 13, 37-620 Radruż
radruz@muzeumkresow.eu
rezerwuj

Zespół Cerkiewny w Radrużu od 2013 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. Jego centralnym elementem jest cerkiew p.w. św. Paraskewy wzniesiona w końcu XVI w., dzwonnica z końca XVI w., kamienny mur z bramami oraz kostnica z XIX w. W Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbywają się wystawy, warsztaty, koncerty. W budynku wystawienniczo - administracyjnym prezentowane są wystawy czasowe.

Od 2010 r. właścicielem Zespołu Cerkiewnego w Radrużu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. Od tego czasu stale są prowadzone prace mające na celu odzyskanie i utrzymanie dawnego blasku świątyni i jej otoczenia.

W Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbywają się wystawy, warsztaty, koncerty. W budynku wystawienniczo - administracyjnym prezentowane są wystawy czasowe dostępne dla zwiedzających w godzinach otwarcia.