Pałac Plenipotenta

  • atrakcje
84 68 72 066
Zwierzyniec
www
facebook
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
sekretariat@roztoczanskipn.pl

Pałac Plenipotenta - dawna siedzibia plenipotenta, czyli zarządcy, który w imieniu ordynata zarządzał lasami. Budynek ma postać szwajcarskiego pawilonu ozdobionego koronkowymi szalunkami. Na obszarze należącym niegdyś do urzędników ordynacji zamojskiej znajduje się również zabytkowa stajnia, studnia wykonana z drewna czy zadbany ogród.

Budowniczym obiektu w latach 1880-1890 był Ignacy Aleksander Szymański. Pierwszym mieszkańcem pałacu był Otton Kubicki . Obecnie mieści się tu siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przy drodze prowadzącej do budynku zrekonstruowano jedną z bram prowadzących do dawnego „Zwierzyńca".