Atrakcje niekomercyjne Roztocza

Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu

Ten pełen urokliwych alejek zmodernizowany teren, swoją formą odtwarza zabytkowy układ dawnego parku pałacowego. Dzięki specjalnie przygotowanej infrastrukturze z miejscami wypoczynku i kładkami, zachęca do długich spacerów mieszkańców Zwierzyńca i turystów. Zwierzyńczyk łączy się z wytyczoną ścieżką, prowadzącą do kościółka na wodzie św. Jana Nepomucena.


Zalew w Nieliszu

Zlokalizowany w dorzeczu rzek Wieprz i Por zalew, otoczony pasem lasów iglastych, to idealne miejsce do wypoczynku oraz popularne wśród wędkarzy łowisko. Turysta znajdzie tam molo, kąpielisko, niewielką przystań, tor wioślarski oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. Jest to największy zalew na Lubelszczyźnie.
http://nielisz.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/


Zalew w Krasnobrodzie

Krasnobród to miejscowość o bogatych walorach wypoczynkowych i uzdrowiskowych – dzięki występującym to źródłom solankowym. Miasteczko, położone w dolinie Wieprza, posiada także zbiornik wodny, który zachęca do wylegiwania się na piaszczystej plaży. Odpoczynek urozmaici skorzystanie ze sprzętu wodnego lub usytuowanej tam zjeżdżalni wodnej.
http://www.krasnobrod.pl/page/35/jak-spedzac-czas-w-krasnobrodzie.htmlZalew w Majdanie Sopockim

W odległości ok. 9 km od Suśca znajduje się Zalew w Majdanie Sopockim. Kąpielisko, wyposażone w plażę, molo, deptak z ławkami, a także kilka wypożyczalni sprzętu wodnego, pozwala na aktywny relaks. W miejscowościach po obu stronach Zalewu (Majdan Sopocki Pierwszy i Drugi) funkcjonuje baza noclegowasezonowa baza gastronomiczna. Zbiornik funkcjonuje także jako łowisko, które ze względu na duży nurt płynącej rzeki, posiada bardzo czystą wodę.
https://susiec.com.pl/interesting_places/zalew-w-majdanie-sopockim/


Zalew w Józefowie

Do dyspozycji turystów jest duża piaszczysta plaża, boisko, zjeżdżalnia, a także wypożyczalnia kajaków. Z centrum Józefowa do Zalewu prowadzi trakt spacerowo-rowerowy, którym można także okrążyć zbiornik. Zalew łączy się z wędkarskim kanałem, nad którym poprowadzona została 16-metrowa kładka. Po sąsiedzku znajduje się Stanica Wędkarska, świadcząca usługi noclegowe.
https://www.lgdnaszeroztocze.pl/zalew-w%20jozefowie/Wieża nad kamieniołomem Babia Dolina w Józefowie

Kamieniołom Babia Dolina to miejsce bardzo interesujące na tle atrakcji turystycznych Roztocza. W skałach zachowało się wiele odcisków flory i fauny sprzed milionów lat. Teren, pełen urwistych ścian oraz głębokich dolin, warto podziwiać ze znajdującej się przy głównym wejściu kamieniołomu, 18-metrowej wieży widokowej (czynnej w okresie od maja do końca października). Widok na pofałdowaną strefę krawędziową Roztocza i Puszczy Solskiej zachwyca. Wyrobisko, ze względu na swoje wyjątkowe warunki, w 2009 r. było wykorzystane do ćwiczeń dla polskich żołnierzy przed wyjazdem do Afganistanu.

https://www.lgdnaszeroztocze.pl/kamieniolom-babia-dolina-i-baszta-widokowa-w-jozefowie/


Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu

Wybudowany w 1994 r. na pograniczu Parku i zabytkowej części Zwierzyńca Ośrodek, swoją pracę skupia na ochronie zasobów przyrodniczych oraz działalności edukacyjnej realizowanej m.in. przez prezentację wystaw stałych i czasowych. Przy Ośrodku rozpoczynają się ścieżki poznawcze, a także trasa rowerowa, przechodzą tamtędy również szlaki turystyczne.

http://roztoczanskipn.pl/pl/edukacja/osrodek-edukacyjno-muzealny


Ośrodek Hodowli Zachowawczej we Floriance

Florianka to leśna osada ordynacka, której początki sięgają I. poł. XIX w. W 1996 r. w oparciu o dawne zabudowania folwarku utworzono tu obiekt specjalizujący się w hodowli koników polskich w systemie stajennym. Jego zadaniem jest utrzymanie koników w warunkach jak najbliższych naturalnym.
http://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ohz/konik-polski


Izba Leśna we Floriance

Powstała w odrestaurowanym budynku dawnej leśniczówki Ordynacji Zamojskiej z 1830 r. Odtworzono tam wygląd wnętrz z 1938 r., aby pokazać, jak wyglądały warunki pracy leśniczego w okresie międzywojennym. Niektóre z pomieszczeń zachowały dawne funkcje, inne przekształcono na sale wystawiennicze.

http://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/atrakcje/izba-lesna


Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne w Krasnobrodzie

Muzeum powstało w latach 1989-1994, z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Romana Marszalca. Zbiory zgromadzono w pięciu działach. Wizyta daje możliwość poznania prehistorii tego terenu, dzięki zbiorom skamieniałości z okresu górnej kredy oraz współczesnej flory i fauny Roztocza. Częścią ekspozycji są także przykłady krasnobrodzkiego garncarstwa, zbiory etnograficzne, wystawa wieńców dożynkowych.
https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/muzea/regionalne-muzeum-parafialne/Bunkry Mołotowa w gminie Lubycza Królewska oraz Horyniec

W wielu miejscach na Południowym Roztoczu zachowały się budowane w czasie II wojny światowej przez Związek Radziecki, fortyfikacje obronne. Były one częścią Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego. Największe skupisko bunkrów można oglądać od Huty Lubyckiej do Lubyczy Królewskiej. Miłośników historii z pewnością zainteresuje szlak „Po bunkrach linii Mołotowa” (ok. 196 km), oznakowany kolorem niebieskim, rozpoczynający się w Hucie Lubyckiej, który wiedzie przez wzgórze Krągły Goraj, Lubyczę Królewską, Teniatyska, Mosty Małe, aż do Hrebennego.

https://parki.lubelskie.pl/aktualnosci/niebieski-szlak-po-bunkrach-linii-molotowa

http://www.lubycza.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=41&strona=1&sub=16


Wieża widokowa w Suścu

Wieża, usytuowana na najwyższym okolicznym wzniesieniu – Górze Grabowickiej, powstała w 2013 r. Składa się z trzech kondygnacji – dwóch wykonanych z miejscowego kamienia, trzeciej drewnianej, położonej najwyżej. Z góry roztacza się malowniczy widok na rozległy kompleks Puszczy Solskiej oraz pasiaste wzgórza.
https://susiec.com.pl/interesting_places/wieza-widokowa-w-suscu/


Rezerwat „Źródła Tanwi” – ścieżka „Kobyle Jezioro”

Ścieżka w gminie Narol pozwala poznać teren rezerwatu, gdzie swoje źródła ma jedna z największych rzek na Roztoczu, czyli Tanew. Znaleźć tam można takie osobliwości, jak zbiorowiska roślinne boru bagiennego, wilgotnego i świeżego, osobliwości torfowiska przejściowego i wysokiego. Wśród infrastruktury tej 2-kilometrowej ścieżki znajduje się pomost nad torfowiskiem, osiem tablic oraz specjalne miejsce odpoczynku dla turystów.
https://www.zielonepodkarpacie.pl/sciezki-przyrodnicze/kobyle-jezioro/


Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Park został utworzony w 1988 roku i zlokalizowany jest w miejscu występowania największych wzgórz środkowej części Roztocza, przekraczających 350 m n.p.m.  Z najwyższego wzniesienia Roztocza Środkowego„Wapielni” (387 m n.p.m.), roztacza się wspaniały widok na okolicę. Ponad 60 % powierzchni Parku zajmują lasy, głównie zwarte kompleksy mieszane, z dużą zawartością jodły i charakterystyczną florą oraz fauną. Najcenniejsze zbiorowiska objęto ochroną w ramach rezerwatów „Św. Roch” oraz „Zarośle”. Najważniejsze zabytki znajdują się w okolicy Krasnobrodu, należą do nich pałac Leszczyńskich, barokowy kościół, klasztor Dominikanów, czy Kaplica św. Rocha, zbudowana w stylu zakopiańskim.
https://parki.lubelskie.pl/parki-krajobrazowe/krasnobrodzki-park-krajobrazowy/o-parkuPark Krajobrazowy „Lasy Janowskie”

Celem utworzenia parku w 1984 r. było zachowanie unikatowego krajobrazu Lasów Janowskich, tworzących część Puszczy Solskiej, czyli jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. W pobliżu miejscowości Szklarnia, utworzona została ostoja konika biłgorajskiego – potomka tarpanów. W wielu miejscach znaleźć można pomniki i groby wojenne związane z toczonymi tu bitwami w czasie wojen. Największa miała miejsce na Porytowym Wzgórzu 14 czerwca 1944 r., kiedy to doszło do starcia wojsk niemieckich z oddziałami polskimi i radzieckimi. Ważnym elementem Parku są bagna i torfowiska, zajmujące naturalne zagłębienia terenu i będące obszarami źródliskowymi cieków. Największe otwarte bagno to położone we wschodniej części Bagno Rakowskie, niewiele mniejszą wielkością może się poszczycić bagno Imielty Ług, zlokalizowane w zachodniej części Parku.
https://parki.lubelskie.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-lasy-janowskie/o-parku


Parki Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Ten utworzony w 1988 r. Park chroni kompleksy leśne mające charakter puszczy, a także krajobrazy dolin przełomowych w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Główną rzeką jest Tanew, która razem z dopływami – Sopot, Jeleń, Szum, Niepryszka, przecinając strefę krawędziową, tworzy doliny przełomowe. Ważną osobliwością geologiczną są progi tektoniczne, występujące jako niewielkie wodospady, które można podziwiać spacerując po rezerwatach krajobrazowych „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”. https://parki.lubelskie.pl/parki-krajobrazowe/park-krajobrazowy-puszczy-solskiej/o-parkuPołudnioworoztoczański Park Krajobrazowy

Park utworzono w 1989 roku, celem ochrony walorów historycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztocza Wschodniego. Teren wyróżnia występowanie największego w kraju skupiska skamieniałych drzew sprzed 18 milionów lat. Charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym jest buczyna karpacka, której zespół wykształcony w typowej formie występuje na dużych powierzchniach m.in. w okolicach Hrebennego. Warto zwrócić także uwagę na liczne radzieckie bunkry i umocnienia z czasów II wojny światowej, nazywane „Linią Mołotowa”.
https://parki.lubelskie.pl/parki-krajobrazowe/poludnioworoztoczanski-park-krajobrazowy/o-parku


Spływy kajakowe na Roztoczu

Chętnie wybieranym sposobem aktywnego spędzania czasu na Roztoczu są spływy kajakowe,  sprzyja temu łagodne ukształtowanie terenu oraz płytkie rzeki. Największą popularnością wśród kajakarzy cieszą się rzeki Wieprz i Tanew. Długość  i stopień trudności trasy można dostosować do indywidualnych możliwości. Wiele spływów na Wieprzu rozpoczyna się w miejscowości Obrocz i biegnie w kierunku Zwierzyńca. Odcinek Obrocz – Zwierzyniec idealnie nadaje się dla początkujących. Rzeka Tanew daje możliwość organizacji dłuższych spływów – łącznie trasy mają ponad 80 km długości, są podzielone na krótsze odcinki – 12 km lub więcej. Inne, mnie popularne rzeki, po których można odbyć spływ, to ŁadaPor.


Trasy Nordic Walking

Osoby wędrujące z kijkami, już nikogo nie dziwią. Nordic Walking, zdobywający coraz większą popularność, ma doskonałe warunki do rozwoju na naturalnych terenach Roztocza. Na miłośników rekreacyjnych spacerów czeka rozbudowana sieć tras. Szlaki są znakowane, o różnym stopniu trudności, dostosowane do potrzeb osób w każdym wieku, zawierają informacje o sposobie pomiaru tętna oraz propozycje ćwiczeń. W popularnych turystycznie gminach Roztocza turyści znajdą mnóstwo opcji: Zwierzyniec – trzy trasy (18,2 km), Adamów – dwie trasy (16,8 km), Krasnobród – trzy trasy (25,4 km), w gminie Zamość: Mokre – trasa zielona - wokół lasu do Rezerwatu „Hubale” (3 km); Park Siwa Dolina koło Tomaszowa Lubelskiego – 6 tras, w gminie Szczebrzeszyn – trzy trasy (31 km).

WYDARZENIA


Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

Festiwal kina w sercu Roztocza może się poszczycić ponad 20-letnią tradycją, będąc również jednym z największych wydarzeń kulturalnych regionu. W programie projekcje filmowe na terenie zabytkowego browaru w Zwierzyńcu, telewizja festiwalowa, prelekcje, spotkania z twórcami oraz Warsztaty Kultury Filmowej.
https://www.laf.org.pl


Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

Festiwal literacki, odbywający się w miejscowości, mianowanej przez Jana Brzechwę Stolicą Języka Polskiego – Szczebrzeszynie oraz w Zamościu. Impreza gromadzi pasjonatów języka i słowa – pisanego, mówionego i opowiadanego. Na uczestników czekają warsztaty, spotkania, spektakle, prezentacje czy koncerty.
https://stolicajezykapolskiego.pl


Festiwal Folkowisko w Gorajcu

Celem wydarzenia jest łączenie tradycji z nowoczesnością, nadanie nowych form kulturze ludowej, ale także pokazanie polskiej wsi w sposób jak najbardziej autentyczny. Obywa się od 2010 r., w niewielkiej wsi Gorajec, na pograniczu Polski i Ukrainy. W programie festiwalu obecne są m.in. debaty, pokazy filmowe, warsztaty, rajdy terenowe, wieczory opowiadaczy.
http://folkowisko.pl