Miejsca pamięci i zabytki architektury

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

Obiekt powstał w 2004 roku jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. W miejscu istniejącego tutaj nazistowskiego obozu zagłady powstał symboliczny pomnik, w hołdzie blisko 500 tys. zamordowanym tu Żydom. W budynku muzealnym zobaczyć można stałą ekspozycję poświęconą historii obozu zagłady w Bełżcu oraz przedmioty codziennego użytku, pozyskane podczas badań archeologicznych terenu byłego obozu.
http://www.belzec.eu/p


Ruiny cerkwi w Kniaziach

Klimatyczne ruiny cerkwi greckokatolickiej w miejscowości Kniazie koło Lubyczy Królewskiej poznał już cały świat, a to za sprawą kręconych tu scen do filmu „Zima wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który był nominowany do Oscara w 2019 roku, w aż trzech kategoriach. Tę ukraińską greckokatolicką cerkiew pw. św. męczennicy Paraskewii wybudowano w latach 1798-1806. Została zniszczona podczas walk niemieckich i radzieckich wojsk w 1941 roku, a następnie spalona w 1944 roku.Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim

Najcenniejszym zabytkiem w Tomaszowie Lubelskim jest drewniany kościół pw. Zwiastowania NMP z 1627 r., będący jednym z najcenniejszych zabytków sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Charakteryzuje go konstrukcja zrębowa na ceglanej podmurówce, fasada zwieńczona jest dwiema kwadratowymi wieżami zakończonymi hełmami. We wnętrzu można zobaczyć cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, ufundowany przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Świątynia została przebudowana w stylu baroku wiek później, oraz odnawiana po zniszczeniach I i II wojny światowej. Obok kościoła stoi XVIII-wieczna drewniana dzwonnicapręgierz pokutny.
http://tomaszow-sanktuarium.zamojskolubaczowska.pl


Cerkiew św. Mikołaja w Hrebennem

Górująca nad miejscowością Hrebenne drewniana cerkiew greckokatolicka, wybudowana pod koniec XVII w., jest jednym z najbardziej interesujących zabytków Roztocza Wschodniego. We wnętrzu zachowała się polichromia, ikonostas, a obok drewniana dwukondygnacyjna dzwonnicamurowana brama z przełomu XVIII i XIX wieku.
http://cerkiew.org/hrebenne/


Kapliczka Objawień w Krasnobrodzie

Kapliczka „na wodzie” jest miejscem pielgrzymek z całej Polski, a także jednym z najpopularniejszych miejsc Krasnobrodu. Powstała w miejscu objawienia się Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi. Obecny kształt pochodzi z XVIII w., w XIX w. ją rozbudowano, a w 2008 r. wyremontowano. Obiekt składa się z dwóch połączonych wspólnych dachem kaplic. Ze źródeł pod kaplicą wypływa woda, według mieszkańców i pielgrzymów mająca lecznicze właściwości.
https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/obiekty-sakralne/kaplica-objawien/


Kościół św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu

W Zwierzyńcu, nazywanym bramą Roztoczańskiego Parku Narodowego, do dziś możemy podziwiać budynki powstałe na zlecenie rodu Zamoyskich, który szczególnie upodobał sobie te tereny, ze względu na piękno otaczającej przyrody. Barokowy kościółek na wodzie – pw. św. Jana Nepomucena powstał z fundacji Teresy i Tomasza Zamoyskich z wdzięczności za narodziny syna. W środku podziwiać można XVIII-wieczną iluzjonistyczną polichromię Łukasza Smuglewicza.
https://zwierzyniec.info.pl/pl/blog-artykul/174


Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Główne sanktuarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, w którego skład wchodzą barokowy kościół oraz budynki dawnego klasztoru Dominikanów, wybudowano pod koniec XVII w.  Fundatorką kościoła była Maria Kazimiera d’Arguien, późniejsza żona króla Jana III Sobieskiego (Marysieńka Sobieska). We wnętrzu świątyni znajduje się otoczony kultem cudowny obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej.
https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl


Kapliczka św. Rocha koło Krasnobrodu

Kolejnym miejscem kultu i pielgrzymek podczas odwiedzin Krasnobrodu jest drewniana kaplica pw. św. Rocha z Montpellier, zlokalizowana na terenie rezerwatu leśnego „Św. Roch” na Zagórze, ok. 2,5 km od Sanktuarium. Obiekt wiąże się z wieloma legendami – mówi się o zdrowotnych właściwościach źródła pod kapliczką, a także o tajemniczych właściwościach tego miejsca. Przejście kilka razy stromymi schodami dookoła ma uzdrawiać z chorób i przynosić szczęście w życiu doczesnym. Pierwotna kapliczka uległa zniszczeniu przez przewracające się drzewo, dzisiejsza została zbudowana w 1943 r. w stylu zakopiańskim z dachem krytym gontem.
https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/obiekty-sakralne/kaplica-sw-rocha/


Kapliczka na wodzie w Górecku Kościelnym

Drewniana kapliczka pw. św. Stanisława nad potokiem Szum, w gminie Józefów, według podań powstała w miejscu wskazanym przez świętego podczas objawień w 1648 r. We wnętrzu zachował się oryginalny barokowy wystrój. Cudowne źródełko nazywane Bożą Łezką, podobno pomaga szczególnie na schorzenia reumatyczne i bóle gardła. Według niektórych, przynosi także szczęście.


Cerkiew w Gorajcu

Wybudowana w 1568 r. cerkiew to przykład jednego z najstarszych drewnianych obiektów cerkiewnych w Polsce. Wielokrotnie przebudowywana, w latach 90. XX w. została przywrócona do  pierwotnego XVI-wiecznego wyglądu. Świątynię charakteryzuje trzyczęściowa budowa, każda część posiada osobne drzwi i jest przykryta osobną kopułą. W sezonie letnim udostępniona do zwiedzania.
http://cerkiew.gorajec.info


Zespół cerkiewny w Radrużu - Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

O wyjątkowości tego kompleksu świadczy umieszczenie go na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 2013 r., a także na liście Pomników Historii RP w 2017 r. Zespół Cerkiewny w Radrużu stanowi jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej w Polsce. W skład zespołu wchodzą: cerkiew pw. św. Paraskewy i dzwonnica z końca XVI w., kamienny mur z bramami oraz kostnica z XIX w. W pobliżu ulokowany został cmentarz przycerkiewny z zespołem nagrobków z XVIII-XX w. oraz dwa cmentarze parafialne z nagrobkami wykonanymi w XIX-XX w. Ikonostas znajdujący się we wnętrzu cerkwi to jeden z kilku zachowanych na terenie powiatu lubaczowskiego. Od 2010 r. pieczę nad obiektem sprawuje Muzeum Kresów w Lubaczowie. W Zespole Cerkiewnym w Radrużu organizowane są liczne wydarzenia – wystawy czasowe, warsztaty i koncerty.
https://www.muzeumkresow.eu/zespol-cerkiewny-w-radruzu


Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy

Według przekazów, w 1664 r. w Radecznicy objawił się święty Antoni Padewski. W miejscu tego wydarzenia stanął najpierw drewniany krzyż, a następnie kościół i klasztor Bernardynów. Świątynia została podniesiona do rangi sanktuarium i jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie objawienia świętego Antoniego z Padwy zostały uznane za prawdziwe przez Watykan. Radecznica bywa nazywana Częstochową Lubelszczyzny. Pod pobliską kapliczką na wodzie, wzniesioną w 1824 r., znajdują się liczne źródła, według przekazów pobłogosławione przez samego świętego i przynoszące uzdrowienie z chorób. http://www.radecznica.bernardyni.pl